Sodoma og Norge i dag

Det å vise solidaritet og hjelpe verdens elendige og fattige er et viktig aspekt ved den kristnes vandel.