Korsnektinga i NRK Sørlandet

Korsnektinga i NRK Sørlandet har skapt reaksjonar over heile landet, og med rette.