• OPPOSISJONEN: Det eneste sted opposisjonen har fått representasjon i henhold til oppslutningen er i formannskapet og kommunalutvalget, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra bystyresalen i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Maktarroganse i Kristiansand?

Jeg har forhåpning om at byens øverste politiske ledelse i resten av sin valgperiode tar behørig hensyn til demokratiets regler og prinsipper; skrevne og uskrevne.