Sutrete ordfører

Grundekjøns ytringer i avisen 19. november er trist lesing som det kan skrives mye om.