Natur uten inngrep

Vil Erna frata kommunene muligheten til å prioritere villmark når de planlegger?