• NRK-OVERTRAMP: Artikkelforfatteren peker på at Kringkastingsrådet, ved fungerende leder Sylfest Lomheim, ikke har funnet grunn til å rope varsku, til tross for et rekordartet antall fellelser i PFU siste året.

Sylfest som presse-etiker

NRK-ledelsen får ikke mye hjelp, råd og støtte fra Kringkastingsrådet til å rydde opp i deres presseetiske villniss.