Hvorfor må kreftrammedes muligheter til å dø dobles?

Det uttrykkes at antall magekreftoperasjoner i Kristiansand er for lavt.