• KONSESJON: Hydro er avhengig av konsesjon for videre drift av kraftverket AS Vigeland Brug for at arbeiderne på Vigeland Metal Refinery skal ha fortsatt arbeid. Trond-Atle Olsen og Kåre Andor Arntsen er ledere av Vigeland arbeiderforening. FOTO: Kjartan Bjelland

Hydro må sikres konsesjon

Hydro blir 100 prosent eier av Vigeland Metal Refinery og AS Vigelands Brug.