• VEIPROSJEKT: Det vil være behov for flere ingeniører blant annet i forbindelse med utbygging av E 18 og E 39, skriver innsenderen. Bildet er fra veiprosjektet Kristiansand-Grimstad, som ble påbegynt i 2007. FOTO: Lars Hoen

Behovet for ingeniører i landsdelen

Ingeniørutdanning er fortsatt et sikkert valg.