• Artikkelforfatteren mener kritikken mot Sørlandsutvalget er uberettiget. På bildet overleveres utvalgets rapport til næringsminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete fredag 9. august i Arendal. FOTO: ARKIV

Lytt til Sørlandsutvalget

Det er krevende å formulere en fremtidsrettet næringspolitikk. Når ingen med sikkerhet vet hvilket næringsliv vi skal leve av på Sørlandet om noen generasjoner, er det en stor utfordring å foreslå hvilke næringspolitiske tiltak man bør iverksette i dag. Sørlandsutvalget har gjort et forsøk.