Nytt liv etter Hunsfos

Næringslivet har vist stor omstillingsevne ved å fange opp den ledige arbeidskraften og sette den i produksjon som er lønnsom i nye markeder.