• barnevern (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Utfordringer i Arendal kommune

Fellesorganisasjonen i Aust-Agder mener at barneverntjentestene må styrkes for å overholde lovens frister.