Heilage dagar – heilage kyr

Omdal teikner eit dystert bilete av dei praktiske konsekvensane.