• piggdekk FOTO: Jon Hauge

Svevestøv - piggenes skyld

Det ble nylig snakket i lokal-tv om at vi har så mye svevestøv at bilbruken må begrenses.