Uverdig venting ved hørselsentralen

Som høreapparatbruker gjennom 36 år vil jeg personlig først gi ros til personalet ved hørselssentralene i Kristiansand og Arendal for god og bra oppfølgning.