Foregår det en avkristning?

Å fjerne kristendomsfaget var selvsagt et klart angrep på kristendommen og et ledd i en avkristning av Norge.