• Nå er det en overgrepssak fra retten i Drammen. Her er det flere voksne involvert og det gjør vondt å lese og høre om hva barna har vært utsatt for, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

Noe er alvorlig feil og barn betaler prisen

Vi må våge å orke å ta inn over oss det som kommer fram gjennom rettssalen i Drammen. Det refereres fra virkeligheten som fram til nå har vært en del av mørketallene. Vi må alle ta ansvar for at barn skal ha en barndom uten overgrep!