• Hvis havet stiger mye og miljøgiftene lekker ut, vil det reversere det store arbeidet som er gjort for å rydde opp i forurensninger i Kristiansandsfjorden. Her gjelder det å være føre var, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tormod Haraldstad.

Blikket rettes mot Paris

Blikket rettes mot en internasjonal avtale i Paris 2015. Avventer vi, eller gjør vi noe lokalt?