Ordførerens forskjønnelse av et landeveisrøveri

Svar på ordfører Tore Askildsens innlegg 8. mars.