• Klinikksjef Oddvar Sæther rapporterer om et omfattende kvalitetssikringsarbeid for at Sørlandets sykehus skal bli bedre til å vurdere risiko for selvmord. FOTO: Erling S. Hægeland

Livsfarlig psyke

1000 akuttinnleggelser av pasienter med selvmordstanker på Sørlandets sykehus i fjor. Det er høye tall og vitner om et stort problem.