Nok er nok

Etter min mening er det feil å fjerne biblene på Sørlandet sykehus.