• En bachelorgrad med høyt innslag av det som i mediene har fått merkelappen "badestudier", kan føre til et krevende møte med arbeidsmarkedet i etterkant, skriver innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Må gi faglig merverdi

Internasjonalisering er vesentlig for kvalitet og relevans i norsk høyere utdanning.