Boplikt i Mandal?

Er fjerning av boplikten i bykjernen å planlegge for fremtiden?