Hva er det med Kristiansand?

Det blir nok kommunesammenslåinger i kristiansandsregionen. Men byen blir neppe større.