• Innsenderen oppfordrer oppvekstdirektøren og oppvekststyret i Kristiansand til at de må lytte til lærerne. Vis lærerne tillitt! Be lærerne om råd! FOTO: NTB SCANPIX

Lytt til lærerne!

Kommentar til Fredagskommentaren "Flyr du i Deltaformasjon?" signert Jan Vincents Johannessen.