Viktig om deponi

Viser til oppslag om forurenset masse på Studehei deponi.