SVs vei videre

Rapporten fra havarikommisjonen viser med all tydelighet at det ikke fins noen kvikk fiks for Sosialistisk Venstreparti.