Rettedal og den sørlandske baker

Det blir hevdet med tyngde at "Det norske Oljeeventyret" ble lagt til Stavanger.