Valg uten vinnere

Valget på nytt europaparlament bør bli en vekker for det demokratiske Europa.