• Innsenderen mener det er en lederoppgave for næringslivet i landsdelen å jobbe for økt synliggjøring. Bildet er fra en hagefest i regi av Næringsforeningen i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Økt synlighet er en lederoppgave

For at Sørlandet skal lykkes, må regionens bedrifter lykkes. De mest vellykkede bedrifter, organisasjoner og regioner preges av godt lederskap.