• Innsenderen advarer mot å tro at et sammenslått universitet vil kunne betjene næringslivet i landsdelen bedre enn dagens UiA klarer å gjøre. Bildet er fra en tidligere karrieredag på UiAs campus i Grimstad. FOTO: ARKIV

Visjon uten rot i virkeligheten

Svekket finansiering fører til at næringslivet i Agder taper på en fusjon mellom UiA og HiT.