• Dårlig luftkvalitet fra diesel, bensin og kull forkorter årlig livet for 455.000 europeere, og kjøp og salg av olje pumper opp økonomiene i mange av verdens verste diktaturer, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Oslo i januar 2013, hvor kaldt vær og forurensning presser luften ned mot bykjernen. FOTO: SCANPIX

Hva om Klimapanelet ikke tar feil?

Det kan vise seg både katastrofalt uklokt og økonomisk ødeleggende å ikke ta rapportene fra FNs klimapanel alvorlig.