• Den store endringen de siste årene ligger i tilgangen til digitale medier, på alle samfunnsområder, skriver artikkelforfatterne. I så måte er det ingen revolusjon på e-helsefeltet i Norge, men mer en dreining i bruk etter som stadig nye teknologiske muligheter vokser frem. FOTO: SCANPIX

Mail meg, doktor!

Det er bred politisk enighet om å satse mer på IKT i helsesektoren. I dagens helsereformer står IKT sentralt, senest i Samhandlingsreformen fra i fjor.