• Det gjelder omfattende utsprengning av byggestein midt i det eneste vilttrekket mellom Randesund og Tveit og det gjelder svevestøv og avrenning fra virksomheten ved IKEA til det fiskerike Krokvann. FOTO: Kjartan Bjelland

Ikke pukkverk ved Dyreparken!

Gode omgivelser stimulerer vår skjønnhetssans, de skaper tilhørighet og velvære og er mentalhygiene i seg selv, men de er også utilslørte vitner om oss.