Tendensiøse holdninger

I programmet Urix på NRK 03.03 fikk vi på nytt en ny demonstrasjon av tendensiøse holdninger fra den kanten.