En krigslegende

Med Jens Chr. Hauge, som døde i går, 91 år gammel, har en av våre siste krigslegender gått bort. Han ledet Milorg under krigen fra 1942 og spilte en sentral rolle både i og utenfor politikken i gjenoppbyggingen av landet, som en av Arbeiderpartiets store strateger. Etter han gikk ut av aktiv politikk på midten av 1950-tallet spilte han en sentral rolle som partiets grå eminense.