Lyden av sommer

Lyden av sommer setter igjen sitt preg på Kristiansand. Quartfestivalen er i gang, og fra Odderøya overrisles store deler av byen med heftige rytmer langt utover sommerkveldene.