Eike-utfordringen

Lenge var eika det for Sørlandet som oljen er i dag: En utnyttbar naturressurs som skapte arbeid, velstand og internasjonale relasjoner.