• Kommentator Christian Storjord

Hvor var du, Dagrun Eriksen?