En storm av velvilje

Aldri før har en nyvalgt amerikansk president blitt møtt med så mye sympati, så store forventninger og så mange tilstedeværende under innsettelsesseremonien.