Max Manus – minus manus

Merkelig nok blir filmen kritisert for hva den ikke er og rost for hva den er, når det vitterlig burde forholdt seg motsatt.