Nei til utenlandske pengespill

Norsk idrett gir et viktig bidrag til samfunnet ved å bidra til aktivitet og glede, styrket frivillighet, fellesskap og gode oppvekstvilkår. Samarbeidet med Norsk Tipping er en viktig del av samspillet mellom idrett og samfunn, og norsk idrett ønsker ikke et frislipp for internasjonale spillselskaper i Norge.