All makt i denne sal

Landsmøtet er partienes høyeste organ. Og denne praksis og holdning er forankret i en lang tradisjon som samtlige partier holder i hevd og respekterer.