Monopolet sprekker

Kystverket gir Fjord Line fullt medhold i striden med Kristiansand havn om sommerseilinger over Skagerrak. Kystverket fastslår at havna ikke kan kreve helårsdrift.