En modig mann

Jarle Holseter ble utsatt for seksuelle overgrep da han var barn.