Straff som virker

Flere åpne fengselsplasser og overgangsboliger, slik vi nå har fått i sørlandsregionen, vil bidra til at flere domfelte får et nytt liv uten kriminalitet.