Skatt til besvær

Neste år skal alle Kristiansands eiendommer omtakseres.