Betimelig opprør

Eldrerådene i Vest-Agder er i opprør.