Uakseptabel overvåkning

Denne ukenavslørte TV2 at den amerikanske ambassaden i Oslo har stått bak innsamling av informasjon om norske borgere.