Bare navnebytte i KRL-faget?

Norge har tradisjon for at religionen er til stede i det offentlige rom, og det ville være et brudd med denne tradisjon om religionen ble forvist til den privat sfære.